Liturgisch meubilair

Ik zie ieders gebed als één lijn van de aarde naar de hemel. Een lijn alleen, de meest eenvoudige architectonische vorm, is maar een lijn. Wanneer de gemeenschap samen komt, samen bidt, iedere persoon verschillend van karakter maar met een zelfde doel, vormen al de lijnen met verschillende richtingen een prachtig geheel.